Het reserveren van een kamer houdt in dat u de onderstaande Algemene Voorwaarden van Maison d’Art. respectievelijk O.Duval en C.Vis volledig accepteert.

Verblijfsduur

De ondertekenende klant van dit contract dat voor bepaalde tijd is gesloten, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven.

Boekingsformaliteiten

Na ontvangst van uw reservering sturen we u een schriftelijke bevestiging per e-mail - of, als dat niet het geval is, een e-mailadres - en nodigen we u uit om de aanbetaling te betalen, die binnen maximaal twee dagen wordt betaald. vermeld op de bevestiging. Zodra deze aanbetaling is ontvangen, wordt de reservering definitief. Door de aanbetaling te betalen, bevestigt u uw volledige instemming met de onderstaande algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat zonder betaling van de aanbetaling binnen de tijdslimiet, de reservering niet is bevestigd en dat we ons daarom het recht voorbehouden om de kamers te herstellen.

Elke wijziging is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van "Maison d Art” en kan extra kosten met zich meebrengen. Vroege annuleringen tot 2 maanden voor vertrek, geeft 30% boeking en annuleringen kosten. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw annuleringsverzekering, deze is niet inbegrepen. Annuleert u binnen de 60 dagen voor uw aankomst dag dan geeft dit géén recht op teruggave van de aanbetaling en het restantbedrag. De aanbetaling en het restantbedrag zullen worden omgezet in annulerings- en boekingskosten.Wij zullen dan u ondersteunen met de documenten die nodig zijn voor uw eigen annuleringsverzekering.

Annulering van het verblijf door de eigenaar

Als de eigenaar voor aanvang van het verblijf de reservering moet annuleren, moet hij zijn klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De klant krijgt dan direct het volledig de reeds betaalde bedragen terugbetaald

Capaciteit van de kamers

Een kamerreservering is gemaakt voor een bepaald aantal personen, inclusief kinderen en baby's. Als het aantal personen dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om extra personen te weigeren of toegang te weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een aantal meer dan geweigerde personen, geen restitutie kan worden overwogen en het saldo verschuldigd blijft. Indien de capaciteit van de woning het toelaat en indien de eigenaar dit wenst, kan een toeslag worden toegepast onder de gebruikelijke voorwaarden

Aankomsttijd

De aankomst- en vertrektijden staan ​​vermeld in de schriftelijke bevestiging van de reservering. De klant dient zich op zijn vroegst om 16.30 uur op de bij de reservering aangegeven dag te melden. (beschikbaarheid van de kamer en bezorging van de sleutels) en uiterlijk om 19.30 uur De klant zal verplicht telefonisch informeren of hij door omstandigheden gedwongen wordt om na dit tijdsbestek aan te komen. Anders behouden we ons het recht voor om over de kamers te beschikken zonder dat dit een annulering van onze kant inhoudt. Kom zoveel mogelijk na 21.30 uur niet aan.

Vertrektijd

De uitchecktijd voor de kamers is uiterlijk 11.00 uur op de dag van vertrek.

Betaling van het saldo van accommodatie

Het saldo van de accommodatie dient 30 dagen voor aankomst geheel voldaan te zijn,.

Verandering van kamer

Zonder dat de klant enige schadevergoeding kan claimen, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de kamer die oorspronkelijk door de klant is gereserveerd te wijzigen voor een kamer met dezelfde capaciteit of met een hogere capaciteit. In dit geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan ​.​

We wensen een rustig en aangenaam verblijf voor iedereen.

Om  de rust van de plek en het comfort van de gasten van " Maison d’Art" te garanderen, is respect van iedereen, voor iedereen vereist. De kamers zijn “NON Smoking”het is binnen het pand overal verboden, in de tuin ligt dit anders en is roken toegestaan.. De klant verbindt zich meer in het algemeen tot het respecteren van de etiquette-instructies die hem zullen worden meegedeeld, de instructies die voor iedereen gelden in een gemeenschap en deze algemene verkoopvoorwaarden.
De klant stemt ermee in om de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te brengen en de schade waarvoor hij verantwoordelijk is systematisch aan te geven - en financiële verantwoordelijkheid te nemen..De aandacht van de gastheren wordt gevestigd op het feit dat minderjarigen die op het terrein actief zijn, onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van hun ouders of personen met gezag over hen worden geplaatst. "La Maison d’Art" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en / of schade of letsel aan eigendommen en / of personen op het terrein, ongeacht de oorzaak.

Verzekering

De Klant is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade.

Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Acceptatie en naleving van deze verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn verkregen zodra de aanbetaling is betaald.

Persoonlijke gegevens

"Maison DÁrt" verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen na te leven:
- Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden,
- Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Europese verordening 2016/679 / EU van 27 april 2016, van toepassing op 25 mei 2018. We verbinden ons ertoe om de informatie die u ons hebt meegedeeld in geen geval door te geven aan andere bedrijven of organisaties.